NEWSLETTER

Jesteś dzinnikarzem? Wybierz firmy z których chcesz
dostawać informacje prasową wprost na własną
skrzynke e-mail.
ZAPISZ SIĘ

Kalendarz

Linia czasu
O firmie Cocreate.pl
Cocreate Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu realizuje projekt pn. „Wdrożenie intuicyjnej e-usługi marketingu interaktywnego.” W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1. (Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej).Projekt zakłada opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy do obsługi procesów związanych z realizacją projektów marketingowych, zarówno od strony zleceniodawców, jak i zleceniobiorców. Głównym celem projektu jest umożliwienie klientom (MŚP) wyboru dostawców specjalistycznych produktów / usług marketingowych. Usługi te mają się charakteryzować odpowiednim poziomem jakości przy jednoczesnym dostosowaniu do realnych potrzeb i możliwości danego zleceniodawcy.
Cocreate Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu realizuje projekt pn. „Wdrożenie intuicyjnej e-usługi marketingu interaktywnego.” W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1. (Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej).Projekt zakłada opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy do obsługi procesów związanych z realizacją projektów marketingowych, zarówno od strony zleceniodawców, jak i zleceniobiorców. Głównym celem projektu jest umożliwienie klientom (MŚP) wyboru dostawców specjalistycznych produktów / usług marketingowych. Usługi te mają się charakteryzować odpowiednim poziomem jakości przy jednoczesnym dostosowaniu do realnych potrzeb i możliwości danego zleceniodawcy.

WSPÓŁPRACUJEMY z:

Zaufali nam: